Malá úvaha. / Little consideration.

in actifit •  2 years ago  (Edited)

Tento týden jsem neměl náladu ani chuť na pořádné psaní. Jen jsem pročítal některé články a občas odpověděl na nějaký komentář.

This week I wasn't in the mood for a good writing. I just read some articles and occasionally answered some comments.

Today I was walking through Discx Snax. 11.6.19 has written @sweden (one of BP Snax) this article. It turns to the creator of the engine with the question of how complicated it would be to integrate the Snax token into the platform engine. I couldn't find the answer. Apparently, the snax is not in the interests of this group yet.

More news and platforms based on Scot from steem-engine. Will Steem strengthen, or is it really a competition? I liked reasoning by @ taskmaster4450. This also corresponds to article by @godfish.
Both articles are about counting. One counts percentages, the other counts the economy by forest industries. Other words, other numbers, but one and the same thing. Economics Steem.
Everything we do here supports this economy. Whether it's writing articles, voting or (for some) binding daily news for Actifit.

There's a lot to choose from. I chose something, I watch something I think about. Everything is good for growth. I stepped onto the ladder and slowly climbed up. Someone might get a rocket for that climb, someone's a lift. It depends on each of us. Whether fast or slow, we can take advantage of the opportunities and growth we offer.


czmap.png

Dnes jsem si procházel discord Snax. 11.6.19 sepsal @sweden (jeden z BP Snax) tento článek. Obrací se v něm na tvůrce steem-engine s otázkou, jak složité by bylo integrovat token Snax do platformy steem- engine. Nepodařilo se mi najít odpověď. Zřejmě snax zatím nepatří do zájmů této skupiny.

Vyrojili se další novinky a platformy na bázi Scot od steem-engine. Posílí Steem, nebo je to opravdu konkurence? Líbila se mi úvaha od @taskmaster4450. Koresponduje s tím i článek od @godfish.
Oba články jsou o počítání. Jeden počítá procenta, druhý počítá ekonomiku lesní obory. Jiná slova, jiné počty, ale jde o jednu a tu samou věc. Ekonomiku Steem.
Vše, co zde děláme, tuto ekonomiku podporuje. Ať už je to psaní článků, hlasování nebo (pro některé) zavazející denní zpráva pro Actifit.

Je na výběr plno možností. Něco jsem si vybral, něco sleduji o něčem uvažuji. Vše je dobré pro růst. Vstoupil jsem na žebřík a pomalu stoupám vzhůru. Někdo si možná k tomu stoupání pořídí raketu, někdo výtah. Záleží na každém z nás. Ať rychle, nebo pomalu, můžeme využít nabízené možnosti a růst.

32093
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations!


This post has been granted a 100% upvote, courtesy to @wokeprincess, from BlissFish!
Enjoy the Bliss!

Join us on Discord!
Upvote this post to help the minnows win a bigger upvote!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 57.875 AFIT tokens for your effort in reaching 32093 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.97% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

a jenom pro některé je závorka , hihihihi :D

Když mi to jde, tak se snažím napsat plnohodnotný článek. Pokud to je jen jedna věta, tak chápu, že to vypadá jako spam :-D

je docela fajn ře reporty maj svůj tag a já za to děkuju :)
takhle je to takové čtivější a podle mě hodnotnější pro někoho kdo čte tag česky :)

Teď to jenom chce, aby se tam přesunuli i "mladí" :-)