Blocktrades | Perihal - About

in blocktrades-translation •  3 years ago  (Edited)

This article is translation authorized by and for @blocktrades. You can access the original article by clicking here:
https://blocktrades.us/about

Artikel ini merupai artikel translasi dibenarkan oleh dan untuk kegunaan @blocktrades. Kamu boleh mengunjungi laman asal dengan saluran pautan ini:
https://blocktrades.us/about


Perihal BlockTrades tapak web sesawang

Perkhidmatan yang Selamat, Cepat, dan Senang

Laman web ini memberi perkhidmatan belian mata wang kripto secara selamat dan cepat kepada pengguna, terutamanya tanpa kerumitan secara pembelian kripto dari bursa yang tidak desentralisasi(maksud desentralisasi dari Bahasa Inggeris merupakan nyah-pusat). Perkhidmatan kami tidak seperti pusat dagangan tradisional, anda tidak perlu menetapkan baki minima di dompet(akaun desentralisasi) kita. Sekiranya anda ingin melanjutkan sesuatu transaksi pertukaran kripto, anda hanya perlu menghantar jumlah mata wang kripto yang anda ingin membuat pertukaran, dan kami akan pindahkan jumlah mata wang kripto yang dikehendaki oleh anda kepada dompet anda. Dengan perbuatan demikian(tidak menetapkan baki dalam bursa), anda adalah selamat dan menyingkirkan risiko kehilangan mata wang kripto jikalau bursa diserang oleh penggodaman(hacking).

Pembelian boleh dilanjutkan secara pantas(tetapi kelajuan transaksi bergantung kepada kelajuan pengesahan bedasar mata wang yang ditukarkan) dan pembelian secara besar tidak mempengaruhi harga mata wang seperti membuat dagangan dengan pusat dagangan exchange.

Cara Kami Menetapkan Kadar Pertukaran

Sistem injin pasaran kami mengimbas seluas kebanyakkan pasaran pusat dagangan mata wang kripto, untuk mencari kadar pertukaran yang paling rendah bagi pembelian dengan satu mata wang kripto kepada lain. Contohnya, jika anda ingin memberli BitShares dengan Litecoin, sistem kami akan mengimbas lebih daripada seratus saluran kadar mata wang kripto, untuk mencari harga yang paling rendah pada masa itu dan juga pada kuantiti yang diperlukan untuk pengguna.

Dimaklumkan kadar pasaran di dalam laman web kita adalah dinamik dan selalu dikemaskini untuk semua pertukaran mata wang. Untuk pelanggan yang ingin menjalankan transaksi, semakin anda mengangguhkan bayaran, risiko perbezaan kadar pertukaran makin besar bagi pesanan anda.

Perihal syarikat BlockTrades dan Perkhidmatan kami

BlockTrades International Ltd. adalah sebuah syarikat yang berdaftar di Cayman Islands.

Di samping kami memberi perkhidmatan sebagai pelaku pasar(melangsungkan transaksi di luar bursa) untuk kesemua pasangan pertukaran mata wang kripto, BlockTrades juga memberi perkhidmatan nasihat konsultan dan menyesuaikan perisian (software OEM) kepada peniaga-peniaga yang ingin menyepadukan teknologi blockchain(blockchain adalah rangkaian yang merekod semua transaksi sesebuah mata wang kripto), dan kami juga merupakan kontraktor umum bagi binaan perisian (C++, SQL dan pembangunan perisian web-based software development).

Penyesuaian perisian kami memberi komunikasi API kepada pusat pertukaran exchange mata wang kripto, dan mengimbas transaksi untuk mengesankan transaksi atas rangkaian mata wang kripto yang terkenal seperti Bitcoin, Litecoin, BitShares dan lain lain. Laman web ini adalah dibina oleh perisian yang dinyatakan seperti diatas.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Review of sentence structure on 18/10

  • 스팀 코인판 커뮤니티를 이용해주셔서 감사합니다.
  • 2019년 10월 15일부터는 스팀코인판에서 작성한 글만 SCT 토큰을 보상받을 수 있습니다
  • 스팀 코인판 이외의 곳에서 작성된 글은 SCT 보상에서 제외되니 주의 바랍니다.
  • Thanks to everyone who continues to participate in SteemCoinPan community.
  • From Oct 15, 2019, we will provide SCT rewards for postings published on SteemCoinPan.
  • You won't get SCT rewards at all if you create a posting on other Steem Dapps after Oct 15, 2019.

我的最近写原创,字数也不少,反而感觉最近获得的刀好少哦,怎么回事呢?

来自于 [WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

一步一步来。你自己看我这里的收入。其他有多收入的也是因为应用点赞的。开始尝试不同的应用程序,吸引更多人力读者才为之首要。那种一次来就几刀的全部是机器人来的。

Thank you so much for participating in the Partiko Delegation Plan Round 1! We really appreciate your support! As part of the delegation benefits, we just gave you a 3.00% upvote! Together, let’s change the world!