Blocktrades | Urusan dagangan anda - Managing Your Trades

in blocktrades-translation •  3 years ago 

This article is translation authorized by and for @blocktrades. You can access the original article by clicking here:
https://blocktrades.us/support/home/help/managing-trades

Artikel ini merupai artikel translasi dibenarkan oleh dan untuk kegunaan @blocktrades. Kamu boleh mengunjungi laman asal dengan saluran pautan ini:
https://blocktrades.us/support/home/help/managing-trades


Daftarkan alamat e-mel anda dengan kami supaya anda boleh dapat merujukkan dagangan kepada lejar am untuk mencari pengesahan transaksi dari block explorer(penjelajah blok).

Jadual transaksi

Di sini anda boleh menyemak dagangan jual beli yang terbaru dengan kami.

Sekiranya sistem kami mengesan sesuatu transaksi dilaksanakan dari dompet kami, dagangan anda akan muncul di atas jadual ini. Jika tidak, anda harus menyemak adakah transaksi tersebut telah berjaya dijalankan, dengan menggunakan carian alamat deposit atau hash transaksi masuk(hash merupakan unit transaksi yang paling singkat di dalam rangkaian blok) atau block explorer. Dompet anda tidak mengeluarkan cryptocurrency(matawang kripto) kecualikan transaksi tersebut telah disiar di atas block explorer(penjelajah blok), pihak kami tidak akan dapat melaksanakan pesanan anda jika transaksi tersebut tidak muncul di atas block explorer. Jikalau berlaku demikian, dan dompet anda dihos oleh pihak ketiga seperti pihak pejabat pertukaran exchange, anda perlu menghubungi pihak demikian untuk mendapatkan informasi seterusnya.

Anda akan perasan rekod telah dibahagikan kepada tiga jalur, iaitu Pending-TERTUNDA, Complete-SELESAI, and Failed-GAGAL - sementara itu, di sebelah ada kanta pembesar, itu adalah untuk kegunaan melihat butiran transaksi yang dipilih.

Pending (Tertunda)

Sekiranya anda menghantar sesuatu transaksi kepada blockchain, ia akan muncul di bawah tab "pending" dalam laman web kami. Maknanya, kami telah menerima pesanan dari pihak pelanggan, sistem kami tengah menunggu pengesahan. Sekiranya blockchain(blockchain adalah rangkaian yang merekod semua transaksi sesebuah mata wang kripto) sibuk, ataupun fi yang perlu dibayar tidak mencukupi, transaksi mungkin akan ditangguh lama dalam Pending(TERTUNDA), terutamanya dengan BTC(Bitcoin) dan ETH(Ethereum), mungkin akan makan masa lama.

Sila mengenal pastikan transaksi telah "disahkan", jikalau tidak, maknanya pihak kami belum menerima mata wang kripto anda, namun kami tidak dapat membantu anda.

Jikalau transaksi anda telah disangkut di "pending", kamu harus menyemakkan transaksi tersebut di block explorer, sekiranya ia tidak menunjuk transaksi anda disahkan"confirms", maka pihak kami tidak menerima mata wang kripto anda, dan kita tidak dapat lengkapkan dagangan anda. Sekiranya transaksi anda tidak disahkan, anda harus cuba menyelesaikan masalah dompet anda. Jikalau dompet anda dihos oleh pihak ketiga, seperti pihak perjabat pertukaran exchange, anda perlu menghubungi perkidmadtan pelanggan mereka.

Complete (Selesai)

Di sini kami menyenaraikan transaksi yang telah diselesai, dan dikeluarkan dari sistem kami. Anda boleh melihat transaksi hash di atas block explorer jikalau anda ingin menyemak transaksi tersebut.

Biasanya, jika dagangan telah muncul di "completed"(selesai), maka anda telah mendapati mata wang kripto di dalam dompet anda. Jika tidak, sila rujuk kepada seksyen penyelesaian masalah kami di troubleshooting section

Failed (Gagal)

Jikalau dangangan anda telah dimasukki jalur ini, maka ada yang salah dijadikan: memo salah, hantaran jumlah di bawah minima yang dicadangkan, ataupun mungkin ralat di dalam pangkalan data kami, akan menyebabkan kegagalan dagangan. Anda boleh menggunakan kanta pembesar di sebelah kiri kepada rekod, dan gunakan mesej ralat demikian untuk mencari informasi seterusnya di seksyen penyelesaian masalah kami.

Merujuk kepada gambar di bawah, ini adalah apa yang akan terjadi jikalau anda ingin membuat akaun Steem, tetapi tidak menghantar mata wang kripto yang mencukupi untuk bayaran:

Steem delegations (Delegasi Steem)

Jika kamu daftar alamat e-mel dengan kami, anda boleh mendapatkan satu lagi informasi, iaitu delegasi Steem yang aktif. Untuk menyemak, anda perlu klik di atas simbol akaun sebelah kanan di atas laman web kami, dan pilih "Profil".

Di sini, anda boleh lihat berapa Steem Power pihak kami tengah mendelegasi kepada anda, bilakah delegasi tersebut dibeli, dan tarikh luput delegasi demikian. Anda boley menggunakan "extend" jikalau anda ingin menyambungkan kontrak delegasi tersebut.

Dimaklumkan jikalau anda menyambungkan delegasi pada bila masa, tempoh delegasi yang baru diberi akan ditambahkan selepas tarikh luput yang sedia ada.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  • 스팀 코인판 커뮤니티를 이용해주셔서 감사합니다.
  • 2019년 10월 15일부터는 스팀코인판에서 작성한 글만 SCT 토큰을 보상받을 수 있습니다
  • 스팀 코인판 이외의 곳에서 작성된 글은 SCT 보상에서 제외되니 주의 바랍니다.
  • Thanks to everyone who continues to participate in SteemCoinPan community.
  • From Oct 15, 2019, we will provide SCT rewards for postings published on SteemCoinPan.
  • You won't get SCT rewards at all if you create a posting on other Steem Dapps after Oct 15, 2019.