The Sound of Nature /Zvuk přírody

in cesky •  2 years ago 

P1110505.JPG
The creator (Lukáš Gavlovský) named his instrument as Lithophone. (lithos in Greek = stone). I'd say it's actually an ordinary xylophone. A little bigger and made of stone slabs. But I am neither a musical instrument manufacturer nor a musician.

I'm the father of an eight-year-old boy. We found this instrument in the children's corner of the Prague Botanical Garden (Czech Republic, Central Europe). I can confirm that the giant xylophone is tuned.
Production is a little beyond my imagination...

Some details are described in the following figure. Just Czech. If anyone were interested, I would try to translate into English ...
P1110513.JPG
Here in wood is done the same as in stone. The author is different.
P1110503.JPG
I saw something like this when my son was watching a cartoon about Asterix. Or was it about Gummi Beers?
P1110502.JPG
Hmmm. Do you know the silent mail game? Hollow tree trunks transmit sound. Here, in addition to the whisper, it can also scream, whistle and sing. Unless the baby (or squirrel) was pushed through the cones.
P1110504.JPG
This piece of the botanical garden is labeled "We recognize nature by hearing." There are corners for other senses too. But that wouldn't belong to #sonicgroove. I try this tag for the first time with this article.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Česky
Tvůrce pojmenoval svůj nástroj jako Lithofon. Já bych řekl, že je to vlastně obyčejný xylofon. Trochu větší a z kamenných desek. Ale já nejsem ani výrobce hudebních nástrojů, ani hudebník.

Jsem otec osmiletého kluka. Tenhle nástroj jsme našli v dětském koutku pražské botanické zahrady (Česká republika, střední Evropa). Mohu potvrdit, že ten olbřímí xylofon je naladěný. Hudební nástroj je vyrobený z různých kamenů. Výrobce si oťikával kameny v celé republice a vybral ty, které mu ladily. Výroba je trochu mimo moji představivost.

Nějaké podrobnosti jsou popsány na následujícím obrázku. Jen česky. Kdyby měl někdo zájem, pokusil bych se přeložit do angličtiny...

Tady je ve dřevě provedeno totéž, co vedle v kameni. Autor je jiný. Něco podobného jsem viděl, když syn sledoval kreslený film o Asterixe. Nebo to bylo u Gumídcích?

Znáte hru na tichou poštu? Duté kmeny stromu přenášejí zvuk. Tady se kromě šepotu může také křičet, pískat a zpívat. Pokud tam dítě (nebo veverka) nestrčily šišky.

Tenhle kousek botanické zahrady je označný nápisem "Poznáváme přírodu sluchem." Jsou tu i koutky i pro jiné smysly. Ale to by nepatřilo do #sonicgroove. Tento tag tímhle článkem poprvé zkouším.
@cleverbot

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: