Tokeny a prázdniny

in cesky •  2 years ago 

Tak prázdniny se projevují je vedro a každý chce být venku a tak aktivita na netu ustává podle mých dlouholetých zkušeností a třeba dvacetileté návštěvnosti mých stránek je ten pokles třeba o víc jak 30% v průměru. Sice se to hodně mění s nástupem mobilních telefonů. Ale stejně lidi moc netráví čas. Možná sem tam něco sdílí na nějaké sociální síti. Ale zkrátka táborový oheň vás vyžene i od mobilu. :) Což je vlastně dobře.

Ale já pracuju na kompu a tak jsme stejně na netu víceméně každý den. A když tak koukám na rojení tokenů tak mám ten stejný pocit jako kdysi když začal boom altů. Kdysi byl Bitcoin a pak pár ostatních a pak začal boom v jednu chvíli jste si pak museli říct že už na to kašlete že se to prostě sledovat vše nedá, a je fakt že nedá, páč to by byl fulltime job. A tak se usídlíte u nějakých a každý u jiných. Ale tokeny na steemitu jsou trošku něco jiného, protože jsou vzájemně propojené třeba i jen vaším hlasováním a podle tagů pod článkem to prostě dává tohle a pak tamto.

Ale je pravda to co tu pořád píše @krakonos že by jsme se měli domluvit. přcijen by jsme z toho mohl vytřískat více. :)
Třeba takový @bucipuci je asi nejvíce v obraze. Kdyby třeba udělal nějaký přehled nějakou tabulku tokenů a my by jsme se tam dopsali co kdo máme a co používáme a co chceme používat. Pak by možná bylo jasné že některé jsou v rámci naší komunity naprd a lepší je je prodat než je stakovat. A u jiných co by používal každý by pak stakování bylo super :)
Co bučíku, chce se ti do toho? :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 3000 replies. Your next target is to reach 3250 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Už mne to taky napadlo ;-). Mám něco v hlavě a v sobotu nebo neděli to hodím na wiki. Mimochodem, jakýs takýs přehled jsem dělal minulou sobotu.

jo to jo ale taková tabulka kam doplníme co kdo znás a kolik stakuje by bylo super pak by bylo jasně vidět co v české komunitě nejvíc ponese a co nemá smysl držet :)

To jo. Já mám čerstvou zkušenost s tím sportovním tagem, psal jsem o tom dva dny zpět v tomto článku. Navíc ten CCC token byl taky pěkný bonus, a airdop Palu, na ten taky rád vzpomínám :-) No začínám se na ty tokeny dívat jinak :-) Je to taková ICO horečka :-D

jj ico horečka to je přesný :D

Tabulka by mohla být exelovská. Otázka zní, kam ji umístit a jak zajistit bezpečnost a práva doplňování.

Takže tam chceš sloupek se jmény a tokeny . Stačí jen staked nebo všechno?

Nevím, asi jméno tokenu, mám zájem/nemám zájem, používám/nepoužívám, stackuju/nestackuju, možná i počet stackovanejch...
to by asi pro přehled mělo stačit plus tam dej prosím i tag pod kterým to publikujeme.... ať je to i nápomocný pro ostatní...

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.