Časosběrný experiment o Steemitu #2

in cesky •  2 years ago 

Před 5-ti měsíci jsem započal časosběrný experiment o steemitu v tomto článku. Někteří z vás s netrpělivostí očekávali nějaký první výstup, ideálně s vyšší hodnotou.

Cena STEEM se ale propadla, ale bylo by nespravedlivé neuvést hodnotu článku právě při aktuálních hodnotách a čekat jen na růst. Zkrátka, toto je realita.

Jak si tedy můj článek vede?

Odměna (v dolarech) se propadla o 35%, z původních celkových $0,82 na $0,53. Dobrá zpráva je, že odměna ve STEEM a SBD je stále stejná 😄. Pro připomenutí, článek získal 0,4 SBD + 0,863 STEEM.

Pro autora to je tedy v přepočtu cca 9 Kč, za 1 článek. Vím, že přepočítávání není úplně fér a správné, ale pořád ještě žijeme v době, kde fiat měny dominují. Tak to prostě je.

obrazek.png

obrazek.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

tak snad za dalších 5 měsíců už konečně bude v plusu :)

Doufejme, po prázdninách by se mohl BTC ještě zvednout a pak snad i alty.

Hi @ritxi!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.046 which ranks you at #25988 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 137 contributions, your post is ranked at #129.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server