What do you think about Steem?(Steem hakkında ne düşünüyorsun?)

in dpoll •  3 years ago 

What do you think about Steem?(Steem hakkında ne düşünüyorsun?)


TR[Hardfork 21 artık geldi. Sizce Steem nasıl olacak? Yükselecek mi yoksa düşecek mi?]
ENG[Hardfork 21 has arrived. How do you think Steem will be? Will it rise or fall?]
blur-1853262_960_720.jpg

Kaynak


 • Value Increases(Değeri Artar)

 • Value Decrease(Değeri Düşer)

Answer the question at dpoll.xyz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Voted for

 • Value Decrease(Değeri Düşer)

i will be sad :(

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

Artması yönünde bir hissiyatım var. Değerinin artmasını istediğim için böyle düşünüyor olabilirim. :) Herhangi bir inceleme yapmadım. Bu aralar başka coinler üzerinde araştırma yapıyorum. Hf21'in olumlu olmasını dilemekten başka bir yorumum yoktur. Elimizden ve cebimizden gelen desteği yaparsak haklı çıkabiliriz :) Bu durumda isteklerimiz gerçeğe dönüşür. Bekleyelim ve görelim.

hf21 artık kullanıma açıldı ben şuan yeşilleneceğimizi düşünüyordum hala kırmızılarda yüzüyoruz. Umarım bu platform hiç olmaz. Hf21 burayı kalkındırmazsa burası batar gibi geliyor artık

Ne olucagini bilemem ama inşallah iyi şeyler olur.

Posted using Partiko Android

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

hf21 olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. @ned umarım işe yarar bir şeyler becerebilir sonunda.

 • 태그 작성 가이드라인 준수는 콘텐츠 관리와 글에 대한 접근성을 높이기 위해 반드시 필요한 절차입니다. ( It is an essential step to adhere tags guideline, manage content and make access better to your postings.)

 • 스팀코인판에서 활용 가능한 태그는 크게 [보상태그 / 언어태그/ 주제태그]로 구분할 수 있습니다. 보상태그와 언어태그는 필수입니다.(Tags that can be largely grouped into [Main Community / Language / Topic] in community. The language and topic tags are required.)

(예) 한국어로 작성한 자유 주제 포스팅((E.g) Posting for free topic in English)

20190812_141212.png

 • 태그 작성 가이드라인을 준수하는 것이 태그 사용을 규제하는 정책보다 스팀코인판의 가치를 높이는 길이라고 생각합니다.(We believe that adhering tags guideline is a way to increase the value of SteemCoinpan community than that of forcing tags limitations.)

KakaoTalk_20190607_112035846.png


Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Thanks for contributing to the dPoll content.

You have been upvoted from our community curation account (@dpoll.curation) in courtesy of This Guy... @bluerobo.

Come, join our community at dPoll discord server.


If you want to support dPoll curation, you can also delegate some steem power. Quick steem connect links to delegate:
50SP | 100SP | 250SP | 500SP

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

I hope :)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

Voted for

 • Value Increases(Değeri Artar)

Voted for

 • Value Decrease(Değeri Düşer)