Steemit e Başlarken 3 (steempeak, likwid)

in palnet •  3 years ago 

Merhaba steempeak kullanımı hakkında biraz daha bişeyler paylaşayım dedim.

Öncelikle @likwid projesinden bahsedeyim. Yazılardan kazandığımız ödülleri genelde hızlı bir şekilde steem/sbd ye çevirip tekrar sistemde botlarla falan kullanarak para kazanmak isteriz. Ama yazıdan kazandığımız ödüller iyi ihtimalle %50-50 seçtiğimizde bile yarısı bize Steem Power olarak gelir ve onu tekrar steem e çevirmek için power down başlatmak gerekir. BU da yaklaşık 13 hafta falan sürüyor. O arada yeni kazandıklarımızı tekrar çevirmek istesek, power down u bitirip tekrar başlatmak falan gerek. Bi dünya iş yükü.

Likwid ise bunu sizin yerinize yapıyor. Nasıl yapıyor?

Siz onu yazıyı yayınlamadan yazıya % 100 ortak olarak ayarlıyorsunuz. Beneficiaries olarak ekliyorsunuz yani. Bu da normal yollarla uzun uzun linklere rakamlar ekleyip falan filan bişeyler yapmayı gerektiriyor. Ama bunu steempeak ile kolayca yapabiliyorsunuz. Araçlara girip likwid'i aktif hale getiriyorsunuz ve yazıyı yayınlamadan önce aşağıda % 50-50 gibi seçeneklerin olduğu kutucuktan likwid seçeneğini seçiyorsunuz.

Yazının ödülleri dağıtılınca da likwid sizden % 1.5 keserek ödülleri hesabınıza gönderiyor. Bunu da ikinci yazımda yapmıştım ve aynı şekilde dedikleri gibi işlem gerçekleşti. Bu gelenleri de botlarla kullanarak yeniden sisteme dahil edip daha çok kazanma imkanı sağlıyorsunuz.

Bu steempeak'de sevdiğim şeylerden biri idi. Sizi linklerle onaylarla rakamlarla falan uğraştırmıyor. Hatta sadece likwid için değil, direk olarak aşağıda istediğiniz kişiyi ekleyip yazınıza ortak edebileceğiniz bir tuş bulunuyor. Projeler için güzel bir kullanım imkanı sağlayacaktır bu. Birlikte yazı paylaşanlar falan da olursa aynı şekilde güzel bir özellik. Birkaç resim atayım da anlattıklarım görselleşsin .

Kaynak

Screenshot_1.png

Screenshot_2.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post earned a total payout of 30.244$ and 22.740$ worth of author reward which was liquified using @likwid. To learn more.

  • 태그 작성 가이드라인 준수는 콘텐츠 관리와 글에 대한 접근성을 높이기 위해 반드시 필요한 절차입니다. ( It is an essential step to adhere tags guideline, manage content and make access better to your postings.)

  • 스팀코인판에서 활용 가능한 태그는 크게 [보상태그 / 언어태그/ 주제태그]로 구분할 수 있습니다. 보상태그와 언어태그는 필수입니다.(Tags that can be largely grouped into [Main Community / Language / Topic] in community. The language and topic tags are required.)

(예) 한국어로 작성한 자유 주제 포스팅((E.g) Posting for free topic in English)

20190812_141212.png

  • 태그 작성 가이드라인을 준수하는 것이 태그 사용을 규제하는 정책보다 스팀코인판의 가치를 높이는 길이라고 생각합니다.(We believe that adhering tags guideline is a way to increase the value of SteemCoinpan community than that of forcing tags limitations.)

KakaoTalk_20190607_112035846.png


This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @hayalet.

Congratulations @hayalet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

treeplanternoplant_new.png


Congratulations @hayalet!
You raised your level and are now a Minnow!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!