Boris Johnson finas la problemon pri Brexit

in sct •  3 years ago 

Boris Johnson esperas, ke la konvinka venko de lia partio en la elektoj finos la problemon pri Brexit kaj kontribuos al "resanigo de vundoj".

Parolante sur Downing Street, li promesis plenumi la atendojn de homoj, kiuj voĉdonis unuafoje por la konservativuloj, kaj de tiuj, kiuj tradicie subtenas Labour. Li promesis konstrui egalajn rilatojn kun Eŭropo kaj ne ignori tiujn, kiuj kontraŭas Brexit. Johnson alvokis la homojn de la lando unuiĝi kaj forlasi kverelojn en la pasinteco.

Laŭ la rezultoj de fruaj elektoj, la Konservativa Partio atingis 364 el 650 sidlokoj en la Ĉambro de la Komunaj. Ĉi tiu estas la plej granda venko de la Konservativa Partio ekde 1987, kiam Margaret Thatcher ankaŭ gajnis kun grandega avantaĝo. Boris Johnson nomis sian venkon historia kaj promesis labori tage kaj nokte por pravigi la konfidon de la voĉdonantoj.

LAN.jpg
image source

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

+++++ Dankon al Esperanto-entuziasmuloj!

you have awarded an author with VIZ tokens
more detailes here

Kaj eĉ baldaŭ ni vidos la grandan reĝlandon malpliiĝi, kiam la skotoj referendumos.

Ni vidu, vidu... )

Congratulations @sersales! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


You just planted 0.06 tree(s)!


Thanks to @sersales

We have planted already
5058.45 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 23845.70
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png