Azan dan IqamahsteemCreated with Sketch.

in steemit •  2 years ago 


Image Source

Kajian kali ini kita membahas tentang azan dan iqamah.

Defenisi

Menurut etimologi azan dan iqamah adalah memberi tau,sementara menurut terminologi syariat azan dan iqamah adalah lafaz yang umum kita ketahui.

Azan dan iqamah merupakan khususiat ummat ini tidak ada pada ummat selain ummat Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam,sebagaimana yang dikemukakan oleh As-suyuti.Disyari'atkan azan dan iqamah pada tahun pertama hijriah.

Namun semasa hidup Rasulullah tidak pernah azan karena berkemungkinan ia memilih yang lebih penting diantara ibadah-ibadah lainnya atau seandainya ia azan maka wajib untuk menghadirinya bagi setiap yang mendengarkannya.

Dasar

Dasar atau asal azan dan iqamah adalah ijmak yang didahului mimpi Abdullah bin Zaid pada malam yang mana dimalam itu Rasulullah dan sahabat bermusyawarah tentang bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk melakukan shalat berjama'ah,sebagaimana yang ada dalam sunan Abu Daud dari Abdullah bahwasanya ia berkata ketika Rasulullah memerintahkan untuk memukul pentongan untuk mengumpulkan manusia.

Dalam mimpi Abdullah ada seorang laki-laki yang membawa pentongan,lalu ia Abdullah bertanya "apa engkau jual pentongan itu?" Laki-laki tersebut menjawab "untuk apa?" Abdullah menjawab "kami akan menggunakannya untuk memangil orang untuk shalat berjama'ah" Laki-laki itu menimpali "Maukai aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih baik dari pentongan itu?" Abdullah menjawab "iya" lalu laki-laki itu mengajarinya azan dan iqamah.

Ketika ia bangun subuh ia mendatangi Nabi dan memberitau tentang mimpinya Rasulullah bersabda "Itu benar-benar mimpi yang haq,insya Allah,maka ajarilah bilal." Sehingga bilal pun azan dan Umar bin khattab yang sedang dirumahnya pun bergegas mendatangi masjid dan berkata "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah,sungguh benar-benar aku juga bermimpi seperti yang dimimpikan Abdullah."

Rasulullah menjawab "fa lillahi alhamd"

Sumber : I'anatutthalibin

Oleh : @rhampagoe (Tgk M.Nur Mj)Posted from my blog with SteemPress : https://rhampagoe.000webhostapp.com/2019/07/azan-dan-iqamah
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!