Sunnah Azan Untuk Shalat Apa?steemCreated with Sketch.

in steemit •  2 years ago 


Image Source

Azan dan iqamah sunnah untuk shalat maktubah yaitu shalat lima waktu meskipun shalat qadha,namun menurut pendapat jadid imam As-syafi'i tidak sunnah azan untuk shalat qadha karena bukan pada waktunya,sementara imam An-Nawawi didalam Al-minhaj mengistidrakkan bahwa pendapat Qadim lebih azhar,yakni tetap sunnah azan meskipun shalat qadha.

Dalil pendapat Qadim adalah hadist riwayat Mulim bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersama sahabatnya tertidur pada waktu subuh dalam suatu lembah hingga terbit matahari,kemudian ketika mereka berwaspada Rasul memerintah para sahabat untuk berpindah dari lembah tersebut karena disana ada syaitan,sehingga mereka berjalan sampai matahari mulai naik,kemudian mereka singgah lalu berwudhu dan memerintah Bilal untuk mengumandangkan azan dan Rasul shalat dua raka'at fajar lalu ia shalat subuh.

Azan dan iqamah tidak sunnah untuk selain shalat maktubih seperti shalat-shalat sunnah,shalat jenazah,shalat yang dinazarkan.

Seandainya seseorang hendak memilih salah satu antara azan dan iqamah karena waktu yang sudah kepepet misalnya maka azan lebih utama.

Sunnah azan dua kali untuk shalat subuh,yang pertama sebelum fajar dan yang kedua setelah fajar,jika seseorang memilih salah satunya maka setelah fajar lebih utama.

Sunnah azan dua kali untuk jum'at,yang pertama sebelum khatib naik ke mimbar yang kedua setelahnya.Azan dua kali untuk jum'at ini dipelopori oleh Ustman radhiyallahu'anhu ketika muslim sudah ramai.Kesunahan azan dua kali hari jum'at ini bila memang diperlukan seperti kehadiran muslimin kemasjid bergantung kepada azan,jika tidak diperlukan maka mengikuti Rasul lebih utama,yakni hanya satu kali.Posted from my blog with SteemPress : https://rhampagoe.000webhostapp.com/2019/07/sunnah-azan-untuk-shalat-apa
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!